Garnaal, Atlantische Seabob

De Atlantische seabob leeft in de west-Atlantische Oceaan, in zowel zoute als brakke wateren. Grote aantallen worden vaak aangetroffen in riviermondingen. De soort groeit relatief snel en kan 140 mm groot worden. Meestal zijn ze echter aanzienlijk kleiner. De seabob is de meest intensief beviste garnalensoort in de Guyana’s. De Surinaamse seabob-visserij vindt plaats in de kustwateren van Suriname.

Garnaal, Hollandse

De grijze garnaal, is een kleine koudwatergarnaal met een gemiddelde lengte van 3-5 cm die in vrijwel alle Europese kustwateren met een zanderige tot slibberige bodem voorkomt. ‘s Nachts is de garnaal actief en wordt er gefoerageerd. Overdag graaft het dier zich in. De grijze garnaal groeit erg snel en kan al met vier maanden geslachtsrijp zijn. De grijze garnaal behoort tot de top drie belangrijkste commerciële Noordzee soorten. De garnalenvisserij concentreert zich in de Waddenzee en langs de kust van België,  Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken. Garnalen worden aan boord uitgesorteerd en gekookt en met de hand gepeld in Marokko. Machinaal pellen op grote schaal is nog niet mogelijk.

Garnaal, Konings

De westelijke koningsgarnaal leeft in de kustwateren van de Indische Oceaan en het westen van de Stille Oceaan, op zanderige bodemtypes. Deze garnaal hoort, net als veel commerciële garnalensoorten, tot de familie van de Penaeidae. Penaeidae-garnalem leven in warme zeegebieden. Warmwatergarnalen worden doorgaans aanzienlijk groter dan koudwatergarnalen.

Garnaal, Noordse

De Noordse garnaal heeft een voorkeur voor koud water (1-6 °C) en komt voor in de sub-arctische zeegebieden van het noordelijk halfrond, voornamelijk op dieptes tussen de 50 en 500 meter, op zachte modderige zeebodems. Noordse garnalen worden geboren als mannetjes maar worden op latere leeftijd (4-5 jaar) vrouwtjes.  Ze worden maximaal 8 jaar oud en 16,5 cm lang. Overdag leven de garnalen op de zeebodem, ‘s nachts trekken ze naar boven om te fourageren. Er leven diverse populaties Pandalus b. in de Atlantische Oceaan.

Garnaal, Oregon

De Oregon garnaal is een koudwater garnaal en familie van de Noordse garnaal. Deze soort komt voor in de noordelijke Stille Oceaan.

Garnaal, Roze

Roze garnaal is een verzamelnaam voor warmwater garnalensoorten uit de Indische Oceaan van de familie Penaeidae. Garnalensoorten die bij deze familie horen, worden ook wel verhandeld als ‘penaeidae-garnalen’. Dit is een familie waar veel commerciële garnalensoorten onder vallen, zoals de witpootgarnaal, de Atlantische witte garnaal, de westelijke koningsgarnaal en de Indische garnaal. Om welke soort het precies gaat bij roze garnalen uit de Indische Oceaan is onduidelijk.

Deze roze garnaal moet niet verward worden met andere garnalensoorten die verhandeld worden als ‘roze garnaal’, zoals de Noordse garnaal, de Oregongarnaal en de roze steurgarnaal.

Garnaal, Roze steur

De roze steurgarnaal is een koudwater garnaal en familie van de Noordse garnaal. Deze soort komt voor in (sub)arctische wateren van het noordelijk halfrond, in de Noordelijke IJszee en het noorden van de Atlantische Oceaan. Deze garnaal heeft een voorkeur voor  hardere zeebodemtypes en leeft vooral op dieptes tussen de 20 en 100 meter.

Garnaal, Tijger

De tijgergarnaal komt van nature voor in de warme kustwateren van de Indische Oceaan en het westen van de Stille Oceaan. In de jaren ’80 is de soort per ongeluk geïntroduceerd in de VS, langs de kust van Zuid-Carolina. Tegenwoordig komt deze soort daarom ook voor langs de zuidoostkust van de VS en in de Golf van Mexico. Warmwatergarnalen worden doorgaans aanzienlijk groter dan koudwatergarnalen. In de volksmond en in de handel worden grote, warmwatergarnalen ‘gamba’s’ of ‘tropische garnalen’ genoemd. Gamba’s zonder kop worden verhandeld als ‘scampi’s’. In het Engels worden grote garnalen ‘prawns’ genoemd. Kleine garnalen, zoals de Noordse en Hollandse (of grijze) garnaal, noemt men ‘shrimps’.

De tijgergarnaal is de grootste onder de Penaeus-soorten. Deze garnaal kan maar liefst 334 mm lang worden en 250 gram wegen. Tijgergarnalen worden gevangen met een bodemsleepnet maar ook op grote schaal gekweekt.

Garnaal, Witpoot

De witpootgarnaal leeft in het oostelijke deel van de Stille Oceaan, langs de kust van Mexico tot aan Noord-Peru, in wateren boven de 20 °C. Deze garnaal hoort, net als veel commerciële garnalensoorten, tot de familie van de Penaeidae. Penaeidae-garnalem leven in warme zeegebieden. Warmwatergarnalen worden doorgaans aanzienlijk groter dan koudwatergarnalen.

Garnaal, zoetwater reuzen

De reuze garnaal is een zoetwatergarnaal die voorkomt in Azië en Australië. Het zijn grote garnalen die wel 30 cm lang kunnen worden. De garnalen leven in zoet water maar de larven hebben brak water nodig om te overleven. De garnalen zijn sterk territoriaal en eten hun soortgenoten op. Daarom kunnen ze niet in hoge dichtheden worden gehouden.