Harder

In de Noordoost-Atlantische Oceaan komen drie soorten harder voor: diklipharder, dunlipharder en goudharder. In de Nederlandse markt gaat het vooral om de diklipharder. Deze vis komt in de zomermaanden voor langs de Nederlandse kust, in de Waddenzee en in riviermondingen. In het najaar trekt deze vis naar open zee om te paaien. Harder is, net als paling, een katadrome vis en trekt van zoet of brak water naar zee om te paaien. Deze scholende vis leeft vooral van algen, kleine bodemdieren en dood plantaardig en dierlijk materiaal. Harder houdt zich graag op in ondiep water waar hij de algen van de bodem graast. De harder kan 75 cm worden. In de noordelijke wateren worden harders pas op late leeftijd geslachtsrijp, tussen het negende en elfde levensjaar. Dit maakt ze gevoelig voor visserijdruk.