Heek, Argentijnse

De Argentijnse heek leeft in de zuidwest-Atlantische Oceaan. Deze heeksoort kan een lengte bereiken van 95 cm en 5 kilo wegen. Argentijnse heek leeft meestal dicht bij de bodem, op grote dieptes tussen de 100 tot 200 m. Soms verplaatst deze vis naar hogere delen in de waterkolom om te jagen. In de lente trekken de vissen naar de kust. In de winter, na het paaien, trekken ze weer naar diepere wateren. De heek die langs de kust van Argentinië wordt gevangen wordt veel geëxporteerd naar Europa.

Heek, Chileense

Langs de kust van Chili, zwemt de Chileense heek. Chileense heek, ofwel Southern Pacific hake, leeft meestal dicht bij de bodem, op grote dieptes tussen de 50 tot 500 m. ’s Nachts jaagt heek op inktvis, vis en krill, in hogere delen van de waterkolom. De vis paait aan het einde van de winter/begin van de lente in de diepere noordelijke wateren (200 – 500 m). Daarna trekt de vis naar de zuidelijke kustwateren voor de zomer. In de winter, na het paaien, trekken ze weer naar diepere wateren.

Heek, Europese

De Europese heek ofwel zeesnoek is een relatief grote heeksoort: maximaal 140 cm lang en 15 kilo zwaar. Deze vis leeft op 30 tot 400 m diepte. In Europese wateren komen twee heekpopulaties voor: het noordelijke en het zuidelijke heekbestand. Het zuidelijk bestand leeft langs de kust van Spanje en Portugal.

Heek, Kaapse

Er zijn twee soorten Kaapse heek. De gebieden waar de twee soorten voorkomen overlappen, maar Merluccius paradoxus zwemt vooral in diepere wateren tussen de 200 en 1000 m, terwijl Merluccius capensis dichterbij de kust leeft, tot 50m diepte. Met een maximale lengte van 115 cm is Merluccius paradoxus kleiner dan Merluccius capensis. Deze laatste kan 140 cm kan worden.

Heek, Pacifische

Pacifische heek kan 91 cm lang en 1,2 kg zwaar worden. Deze heek groeit snel en de voortplanting begint tussen het 3de en 4de levensjaar. De vis onderneemt jaarlijks grote trektochten. Na het paaien in diepe wateren (tot 1000 m) trekt het bestand in de lente naar de het noorden en kustwaarts, op zoek naar eten. Tegen het einde van de zomer zwemmen ze langs de kust van Canada en zuidoost Alaska. In de herfst migreren ze weer naar het zuiden en naar diepere wateren, om zich hier in de winter voort te planten. In de kustgebieden van deze regio komen ook lokale heekpopulaties voor, die meer aan huis gebonden zijn.