Horsmakreel, Atlantische

orsmakreel is een baarsachtige, net als makreel en tonijn. Deze soort komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf IJsland in het noorden, tot aan Senegal in het zuiden. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komt horsmakreel voor. Het is een pelagische roofvis, die hoog in de waterkolom zwemt, in grote scholen. Er worden drie bestanden onderscheiden, waaronder het ‘Noordzeebestand’. In de zomer paait Noordzee horsmakreel in de zuidelijke Noordzee. Daarna migreert deze naar het midden van de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat. Horsmakreel wordt voornamelijk gevangen als bijvangst in de pelagische sleepnetvisserij op makreel. Er is ook een gerichte sleepnetvisserij op horsmakreel.