Meerval, Afrikaanse

Deze meerval komt voor in Afrika en het Midden-Oosten in meren, rivieren en moerassen. De soort wordt sinds de jaren 80 wereldwijd gekweekt. Het is een aalachtige donkergekleurde vis die snel groeit en groot wordt; maximaal 1.7 m lang en 60 kg zwaar. De meerval stelt weinig eisen aan de waterkwaliteit en kan met aangepaste kieuwen zuurstof uit de lucht halen. Hierdoor kan hij in hoge dichtheden gekweekt worden en is daarom een populaire kweekvis.