Mesheft

Er zijn diverse soorten zwaardschede ‘mesheft’ te vinden langs de kust van Europa. Zwaardschedes zijn tweekleppige weekdieren en hebben een langwerpige, rechthoekige schelp. Ze leven ingegraven in het zand onder de laagwaterlijn tot ongeveer 50 meter waterdiepte. Enkele soorten leven ook in de getijdenzone. De dieren leven vaak in grote aantallen, dicht bij elkaar. Het zijn ook uitstekende zwemmers. Door met grote kracht  water uit de schelp te persen kunnen zij zich heel snel door water verplaatsen.

De algemeenste is de Amerikaanse zwaardschede. Deze komen oorspronkelijk alleen voor langs de kust van de west-Atlantische Oceaan. De soort is waarschijnlijk via ballastwater van een schip in de jaren ’70 in de Noordzee terecht gekomen. In de jaren ’80 werd de soort voor het eerst in de Waddenzee aangetroffen. Inmiddels is de soort de meest voorkomende tweekleppige voor de Nederlandse kust.