Steenbolk (bijvangst)

Steenbolk is directe familie van de kabeljauw, net als wijting, pollak, koolvis en schelvis. Steenbolk komt voor in de noordoost- Atlantische Oceaan, vanaf de Britse Eilanden en Zuid-Noorwegen tot aan de Afrikaanse kust. Hij wordt ook aangetroffen in het westelijke deel van de Middellandse Zee. Steenbolk leeft doorgaans op de rand van het continentaal plat maar verplaatst zich naar ondieper kustwater om te paaien.  De steenbolk leeft in groepen, dicht bij de bodem en eet kleine bodemdieren, zoals wormen, kreeftjes en mosselen. Soms eet hij ook vis. Jonge steenbolken zwemmen vaak in grote scholen.  Het is een kleine en kortlevende kabeljauwachtige en wordt niet groter dan 46 cm en niet ouder dan 3 jaar.