Zalm, Atlantische

In de Atlantische Oceaan komt één zalmsoort voor. De Atlantische zalm wordt gemiddeld 71 tot 76 cm lang en 3.6 tot 5.4 kg zwaar, maar ze kunnen veel groter worden. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens na 1-4 jaar naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na 1 tot 4 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Atlantische zalmen kunnen meerdere keren paaien. Atlantische zalmen worden op veel plekken gekweekt. Door overbevissing, vervuiling en het afsluiten van de loop van rivieren door dammen, stuwen en sluizen is de Atlantische zalm op veel plekken zo goed als uitgestorven. In Nederland kwam de de soort vroeger algemeen voor in de Rijn. Op veel plekken wordt gewerkt aan de herintroductie van de Atlantische zalm door het uitzetten van vis, verbeteren van de waterkwaliteit en het wegnemen van barrières.

Zalm, Chinook

De Chinookzalm is de grootste van de vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. Het verspreidingsgebied van de chum zalm loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan in het westen. Op het zuidelijk halfrond is de soort op een aantal plekken geïntroduceerd. De Chinookzalm wordt gemiddeld 70 cm lang (maximaal 1.5 meter) en 4.5 – 22.7 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-8 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze worden olijfbruin, rood en paars en de mannetjes ontwikkelen vergrote kaken. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Zalm, Chum

De chum zalm is één van vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De chum zalm heeft het grootste verspreidingsgebied van de Pacifische zalmen. Het loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan en noord-west China in het westen. De chum zalm wordt gemiddeld 60 cm lang en 4.4 – 10 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-3 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze worden donkergroen en de mannetjes ontwikkelen een verlengde neus. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Zalm, Coho

De cohozalm is één van vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De cohozalm komt vooral in de kustwateren voor. Het verspreidingsgebied van de chum zalm loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan en noord-west China in het westen. De cohozalm wordt gemiddeld 70 cm lang en 3.2 – 5 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-3 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze krijgen helder rode flanken en blauwgroene koppen en de mannetjes ontwikkelen een grote kromme onderkaak en kromme tanden. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Zalm, Roze

Roze zalm is één van vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De roze zalm heeft een groot verspreidingsgebied dat loopt van Canada tot Californië in het oosten en van Siberië tot Korea in het westen. De roze zalm wordt gemiddeld een halve meter lang en 2 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 2 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze krijgen kleur en de mannetjes ontwikkelen een grote kromme onderkaak en een bult op hun rug. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Zalm, Sockeye

De sockeye, rode of blauwrugzalm is één van de vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De sockeye zalm komt vooral in de kustwateren voor. Het verspreidingsgebied van de chum zalm loopt van Arctisch Canada tot Californië in het oosten en van Siberië tot noord-Japan in het westen. De sockeye zalm wordt gemiddeld 45 cm lang (maximaal 84 cm) en 2.3 – 7 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-8 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze worden rood met een groene kop en de mannetjes ontwikkelen vergrote kromme kaken en een bult op hun rug. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.