Sinds 1995 moet elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt of verhandelt een voedselveiligheidsplan hebben, dat is gebaseerd op HACCP. In zo’n plan staan processen beschreven die belangrijk zijn bij ontvangst, bereiding/productie, verpakken, opslag en transport. Hierbij worden ook de kritische controlepunten genoemd. Dit zijn de punten in een proces waarbij er iets kan misgaan met het product en waarvoor men een beheersmaatregel moet treffen.

 

Als ondernemer dien je volgens deze regels te werken om veilig voedsel te produceren. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de eisen op het gebied van de inrichting van jouw winkel of verkoopwagen, hygiëne, temperatuurregistratie en verkoop.

 

Update hygiënecode

De huidige code waar de branche mee werkt, is inmiddels ruim vijf jaar oud. Dat betekent dat het tijd is om deze te gaan herzien want in de afgelopen jaren is er immers veel veranderd in onze sector. Zo maken steeds meer visspecialisten zelf maaltijden, salades en borrelhapjes. Vorig jaar is de Houwers Groep aangetrokken om de VNV te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuwe hygiënecode.

 

Inmiddels is een klankbordgroep geformeerd. Betrokken ondernemers uit diverse regio’s met een winkel of een marktwagen hebben zitting in deze groep. Zij worden nauw betrokken bij de herziening van de code om te toetsen of hetgeen dat wordt ontwikkeld ook aansluit bij de praktijk.


Verstand van vis al generaties lang